Miljö och golvslipning

Att slipa golven förlänger deras livslängd eller blåser liv i ett gammalt trägolv. Istället för att bryta upp och lägga nytt kan du vårda det som redan finns, vilket är både ekonomiskt och mer miljövänligt. Ett gammalt välskött golv är oftast mycket vackert. Slipa golven är inte något du gör på egen hand så ta hjälp av en golvslipare för bästa resultat. Även trappor av trä kan slipas och fixas till, så det är inte bara golv det gäller.

Dammfritt

När ett golv eller en trappa ska slipas är det omöjligt att få det helt fritt från damm. Det kommer att damma, men det går att minska på det befintliga dammet genom att använda rejäla dammsugare och maskiner med tillhörande funktioner som suger upp vid läckage så mycket damm som möjligt. Det är bra om dammet minimeras under slipningen, både för den som utför arbetet och för de som bor i fastigheten. Även ur miljösynpunkt är det bra att minimera det eftersom det då kräver mindre städning efteråt och en mindre mängd av rengöringsmedel används. Ju mindre skarpa rengöringsmedel som används desto bättre för alla.

Företag som slipar golv är noga med att städa upp under och efter utfört arbete för att minimera damm. För att dessutom skydda inventarierna ännu mer är det bra att flytta på dem, och i de fall de inte kan flyttas ur rummet helt och hållet kan du täcka över dem.

Miljöaspekten

När golv eller trappor ska slipas är det inte bara slipningen som görs, utan efter slipning skall golven behandlas också. Det rör sig om lackning så att de håller längre. Idag finns många fler typer av miljövänligare medel än förr, och det gäller även de olika sorters lack som används. Det finns miljövänliga lack helt utan lösningsmedel också, vilket är bra för miljö och människor. Rätt använt håller dessutom produkterna precis lika länge som lösningsbaserad lack.

Att hålla alla skadliga substanser på ett minimum ger en bättre hållbarhet för miljö och närmiljö samt att det är betydligt bättre att arbeta med giftfria produkter.

Återanvändning

När miljön ändå är på tapeten kan det vara bra att säga några ord om återanvändning av golv. Det är många som vill återbruka och återanvända, och det betyder att ett gammalt, mer eller mindre kasserat golv kan få nytt liv någon annanstans. Ett gammalt parkettgolv som har bytts ut kan komma till användning om det läggs på annat ställe, kanske hos någon som vill renovera eller bygga själv. Det är också betydligt bättre att återanvända än att fixa nytt. Ett gammalt golv kan läggas i exempelvis ett attefallshus eller en Bolundare och sedan är det bara att slipa och lacka. Gammalt golv i ny tappning. Med ett gammalt återanvänt golv kanske du till och med vågar experimentera med en något mörkare nyans på lacken?

Lycka till med ditt golv och din golvslipning!