Jobba effektivt och låt andra hålla koll på dina fakturor

Om du gör det du är bra på så flyter arbetet på både smidigt och lätt. Det du inte är bra på är bättre att outsourca. Du kan exempelvis använda dig av tjänsten fakturaköp så behöver du inte bevaka att de fakturor som du skickar ut till dina kunder blir betalda. Den tjänsten hittar du hos en rad olika finans- och inkassoföretag. Dessutom får du fakturorna betalda inom en dag från att de skickats. Hos något företag kallas det fakturaförsäljning eller köp av fakturor men det är samma sak. I den här texten väljer vi att benämna tjänsten fakturaköp för att skapa ett enhetligt begrepp.

Hur fungera det hela?
Du väljer själv om du vill sälja alla fakturor eller bara en del av dem. Så snart ett finansföretag får en uppgift om att de ska köpa en faktura av dig så får du in den aktuella summan på ditt företagskonto inom ett dygn. Du kan välja att skicka din faktura via mail, post eller ditt bokföringssystem. Du kan använda tjänsten på både dina svenska och utländska kunder. Om en kund önskar göra delbetalningar så är det möjligt att ordna hos en del av finansföretagen

Fakturaköp innebär alltså att du får in pengar snabbare i ditt företag och du kan använda dem till löneutbetalningar och investeringar av olika slag. Du får även hjälp med påminnelse och inkassohantering om din kund inte betalar i tid. Målet är att du ska kunna fokusera på ditt företags primära arbetsuppgifter och inte splittra upp din arbetsinsats på att bevaka penningflödet.

Vad kostar tjänsten?
Det ser lite olika ut hos finansföretagen men det vanliga är att man skapar sig en helhetssyn på ditt företag innan man ger dig en specifik prislista. Det man tittar på är vilken typ av företag du har och hur din kundkrets ser ut. En annan viktig sak man också kollar upp är hur stora och hur många fakturor du har i företaget. Kostnaden brukar stanna på 1 – 5 % av det fakturerade värdet. Här kan det vara bra att ta in offert från några olika finansföretag som gör bra fakturaköp innan du skriver avtal på fakturaköp.

Vad står det på fakturan som når kunden?
Ditt företagsnamn står med som vanligt, men det framgår också att du valt att använda ett finansföretag för att bevaka inbetalningarna. Därför är det viktigt att du hittar ett företag som du litar på och som har ett gott renommé. Det företaget blir på sätt och vis ditt ansikte utåt.
Man ser tydligt att många kunder är snabbare med att betala sina fakturor om de ser att du samarbetar med ett företag som bevakar inbetalningarna och även ansvarar för att driva ärendet till inkasso i händelse av utebliven inbetalning. Du stärker ditt eget företags trovärdighet när kunderna ser att du har tydliga betalningsrutiner.

Går det följa de olika ärendena?
Du har hela tiden möjlighet att följa vad som händer med dina ärenden när du använder dig av tjänsten fakturaköp. De flesta finansföretag erbjuder både app och onlinelösning via företagets hemsida.